PRODUKTION

Lokrantz & Co tar konceptet vidare och förverkligar det på allra bästa sätt utifrån fastlagd budget. Vi är med från skiss till färdigt material avsett för alla media-kanaler; Tvc, Sociala Media, Utomhusreklam, Annonser etc. Beroende av konceptets karaktär och omfattning sätter vi samman ett kostnadseffektivt team för produktionen. Vårt arbete innefattar:

  • Vi regisserar film och foto och säkerställer att resultatet blir i enlighet med de godkända skisserna.
  • Övergripande produktionsledning.
  • Framtagande av tidsplan innefattande samtliga involverade parter.
  • Förslag på team samt upphandling av produktionsbolag.
  • Löpande kontakter med kund, team och produktionsbolag.
  • Vi ansvarar för att samtliga kreativa och praktiska frågor är förankrade hos kunden.
  • Vi övervakar postproduktion av film (klippning, grade och online)
  • Vi övervakar postproduktion av stillbild (retusch och färgställning)